Souhlas se zpracováním
osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů povoluje dotyčná osoba společnosti Vinařství Rozařín s.r.o., se sídlem nám. Moutnice 278, 664 55 Moutnice, IČ: 292272386, sp.zn.: C 69841 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen "Správce"), aby ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje dotčené osoby:

 • jméno a příjmení,
 • e-mailem,
 • telefonní číslo.

Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem:

 • plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem podle čl. 6, odst. 1, písm. b), GDPR;
 • oprávněného zájmu Správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6, odst. 1, písm. f), GDPR;
 • oprávněného zájmu Správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů podle čl. 6, odst. 1, písm. a), GDPR, ve spojení s §7, odst. 2, zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 10 let.

Zpracování osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů uděluje dotyčná osoba svůj výslovný souhlas s výše uvedeným zpracováním. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu na adresu sídla Správce nebo e-mailu na jeho e-mail: info@rozarin.cz.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Osobní údaje mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: provozovatelé emailových služeb, poskytovatel webhostingu, případně další poskytovatelé nebo dodavatelé webových systémů, služeb a aplikací, které v současné době společnost využívá.

Práva na opravu, zapomnění a přístup k osobním údajům dotčené osoby

Prosím vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má dotčená osoba právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • vyžádat od nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat od nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás výpis těchto údajů a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat od nás vymazání těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Děkujeme,
Vaše Vinařství Rozařín

Rádi se s vámi domluvíme na detailech ohledně putovního sklípku.

*Povinné položky

Formulář je chráněn službou reCAPTCHA od společnosti Google.